Pilotní ověření vzdělávacího programu (Leden 2014)    |   Dne 1.června 2012 spuštěn "Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologicky nemocných". Projekt je financován z Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (OP VK) podrobnosti viz sekce: EDUKAČNÍ PROGRAM