Publikace:

Kniha je určena pacientům podstupujícím chemoterapii, jejich rodinným příslušníkům a jejich přátelům. Odpovídá na řadu otázek týkajících se protinádorové léčby a obsahuje množství rad, které mají tuto léčbu pacientům usnadnit a zvýšit její efektivnost. Uvádí také onko-psychologické zkušenosti a nabízí pomoc z praxe.

Publikace byla vydána za přispění Nadace Východočeská onkologie.

Publikaci možno objednat na adrese: info@oncol.org